Amaca hizmet eden bilginin gücü

Zarupa Core Devcamp nasıl ortaya çıktı?Image Description

Doğal olarak, mühendislik bölümlerinde profesyonel yazılım geliştirme konularının öğrenciye öğretilmesi temel bir hedef değil. Tam da bu sebeple, üniversitede öğrenilen müfredat ile üniversiteden mezun olduktan sonra yazılım geliştirici olmak isteyenlerden beklenenler arasında büyük bir fark oluşuyor.


Image Description

Üniversitede, geliştiricinin alt yapısını kurması muhtemel kuramsal bilgi alanları öğretilirken, bu bilginin kurumsal yazılım geliştirme konusunda pratik bir eyleme dönüşmesi için gereken bağlayıcı bilgi yer almıyor.


Image Description

Kurumsal yazılım geliştirme dünyasındaki beklentiler ve yeterlilik gereksinimleri, öğrencinin mezun olduğunda sahip olduğu yetenek setinden hayli farklı oluyor.

Image Description

Öğretim hayatı boyunca, öğrencinin kafasında birbiriyle bağlantısı olmayan çok önemli bilgi parçaları oluşuyor ve bu kavram denizinde, bunları nasıl kullanacağı hakkında bir fikri olamadan hafızasına kazımaya çalışıyor.


Image Description

Maalesef pek çok eğitim kurumunda, konu doğrudan yazılım mühendisliği olsa bile, güncel yazılım geliştirme ihtiyaçlarından geride bir eğitim planı uygulanıyor.

Image Description

Üniversiteden istihdama oluşan bu akış bozukluğu nedeniyle, kurumların yazılım sektöründe kaliteli insan gücüne ulaşması son derece zor hale geliyor.


Image Description

Mevcut eğitimler, geliştiricinin çok boyutlu olarak kurumsal geliştirme süreçlerine hakim olmasını sağlayacak bir eğitim programına ve yeterli tecrübede eğitici profiline sahip değil.

Sirketinizi Ucurun

"Zarupa Core Devcamp" katılımcılarımıza yol gösterecek ve bilgi bulanıklığından kurtaracak bir eğitim programı olduğu gibi, aynı zamanda arzu eden kurumlarımız için de nitelikli insan gücüne erişim şansı sağlamayı hedefliyor.


Gökhan Boranalp Özgeçmiş

1968 yılında doğdum. DTCF Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünü ilk tercihim olarak seçtim çünkü okumaya başladığım neredeyse her alanda Yunanlılar ortaya çıkıyordu. Üniversitede öğretilenleri orada bulunmadan da öğrenebildiğimi anladığım an, ikinci yılında terk ettim üniversiteyi. Okurken eş zamanlı olarak çalışıyordum. Yaklaşık 30 yıldır, ICT sektöründe farklı görevlerde çalıştım. Önemli bir dönüm noktası olarak, 1994 yılında Linux/Unix ile tanıştım. O tarihten sonra Windows işletim sistemi etrafında geliştirme yapmayı tamamen bıraktım. Slackware Linux ile başlayan Linux merakı, Gentoo, FreeBSD, OpenBSD, Debian ve nihayet Ubuntu ile devam etti. Merak ve keyif ikilisi sayesinde, özgür yazılım projelerinde geliştirici, belgeleyici, beta tester olarak katkı sağladım. Aktif olarak Linux Kullanıcıları Derneği ve Free Software Foundation üyesiyim.

Çok sayıda projede, kamu ve özel sektör kurumlarına Object Pascal, PHP, Perl, Java, Python, Ruby, Erlang ile çözümler ürettim. Go ve Rust ile de görüşüyoruz ve seviyeli bir ilişkimiz var. Farklı büyüklüklerde web uygulamaları, belge yönetim sistemi, Struts ile ilk faktoring uygulaması, ERP uygulaması için Java ile raporlama sistemi, BPMN2 Workflow Manager, dağıtık bir reklam ağı, Erlang ile turn based oyun sunucusu, milyonlarca kullanıcı için ölçeklendirilmiş ZOPS CPaaS Platform, üniversite yönetim sistemi gibi dikey sektörde çok fazla uygulama geliştirdim. Bu uygulamaların büyük bölümünü free software olarak Github depolarımda bulabilirsiniz. Bu projelerde geliştirici, takım lideri, proje yöneticisi, sistem mimarı ve danışman rollerinde çalıştım. Sadece uygulama geliştirme değil, DevOps bağlantılı konularda da çalışıyorum. Terraform, Terragrunt ve Atlantis ile AWS/GCP, Ansible ile deployment bir kaç konu başlığı olabilir.

Halen özel sektörde çalışmaya devam ediyorum.

Öğrendiklerimi genç kafalara aktarabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belirli bir olgunluğa gelmeden bunu yapmanın saçma olduğuna da. Bu sebeple son 4 yıldır, Akademik Bilişim Mustafa Akgül Kış Kamp'ında 4 gün süren Geliştiriciler için Linux eğitimi veriyorum. Özgür Web Günleri, Webend, GDG İzmir gibi etkinliklerde, üzerinde çalıştığım konularda konuşmalar yapıyor, çalışmalar düzenliyorum.

Shoshin: The Beginner’s Mind fikrini şiddetle benimsiyorum. Daima yeni başlıyormuş gibi olguları anlamaya çalışıyorum. Alandaki yeni teknikleri takip etmekle kalmıyor, uyguluyorum da. Felsefenin, pozitif bilimler kadar önemli olduğuna, sözel ve sayısalın eşit ağırlığına ve bu ikisinin birlikte yaratıcılığı ortaya çıkardığına inanıyorum. Çalışma hayatı yanı sıra, hayatın diğer alanlarından zevk almayı, okumayı ve farklı konularda bilgilenmeyi hiç bırakmıyorum.

Aşağıdaki hesaplardan beni takip edebilirsiniz:

  • Linkedin
  • Slideshare
  • Github
  • LKD